Гидрийн ажиллагаа сайжруулагч - 7026

Рулийн гидрийн халалт, чичиргээ,дуу чимээг дарах үйлчилгээтэй бөгөөд сальникуудад тусгай тэжээл өгнө. Мөн гидрийн насосны ажиллагааг сайжруулсанаар гидрийн үйл ажиллагааны насжилтыг 1.5-аас 2 дахин уртасгана. 1 сав нь 1 суудлын автомашинд таарна.Эвдэрэхээс нь өмнө 1 жилд 1 ширхэгийг хэрэглэснээр таны ирээдүйд гарах ихээхэн зардалыг хэмнэнэ.

13500 ₮

Холбоотой бүтээгдэхүүнүүд